všechno, vše

todo

To je všechno., Toť vše.
Eso es todo.
eso es toðo
To je pro dnešek vše.
Es todo por hoy.
es toðo poɾ oj
A to je všechno? (hotovo ap.)
¿Es todo?
es toðo?
Beze všeho.
Naturalmente.
natuɾalmente
Je po všem.
(Todo) se acabó.
(toðo) se akaβo
Je schopný všeho.
Es capaz de todo.
es kapaθ de toðo
To mluví za vše.
Eso no necesita comentarios.
eso no neθesita komentaɾjos
Všechno nejlepší k narozeninám!
¡Feliz cumpleaños!
feliθ kumpleaɲos!
Všechna čest!
¡Felicitaciones!, ¡Enhorabuena!, Me quito el sombrero.
feliθitaθjones!ˌ enoɾabwena!ˌ me kito el sombɾeɾo
Všechno mě bolí.
Me duele todo (el cuerpo).
me dwele toðo (el kweɾpo)
Všechno jde dobře.
Todo va bien.
toðo ba bjen
(A) k tomu všemu/K dovršení všeho...
Y para el colmo...
i paɾa el kolmo
Při vší úctě (k)...
Con el debido respeto (a)..., Con todo respeto (a)...
kon el deβiðo respeto (a)ˌ kon toðo respeto (a)
Všeho moc škodí.
Lo poco agrada, lo mucho enfada.
lo poko aɣɾaðaˌ lo mutʃo enfaða
Do třetice všeho dobrého.
A la tercera va la vencida.
a la teɾθeɾa ba la benθiða
Když se chce, všechno jde.
Querer es poder.
keɾeɾ es poðeɾ
Všechno zlé je k něčemu dobré.
No hay mal que por bien no venga.
no aj mal ke poɾ bjen no benga
Večeře stojí se vším všudy 10 eur.
La cena cuesta 10 euros con todo incluido.
la θena kwesta djeθ euɾos kon toðo inklwiðo
ze všech sil, vší silou
con todas las fuerzas
kon toðas las fweɾθas
všechno možné
toda clase de cosas
toða klase de kosas
všeho všudy (celkem)
en total
en total
podle všeho (jak se zdá)
según parece
seɣun paɾeθe