zařadit se

ponerse, (začlenit se) integrarse

Zařaďte se do fronty.
Poneos en/a la cola.
poneos en/a la kola
Zařadil se mezi nejlepší.
Figura entre los mejores.
fiɣuɾa entɾe los meχoɾes
Odmítají se zařadit do společnosti.
Rechazan la integración en la sociedad.
retʃaθan la inteɣɾaθjon en la soθjeðað