zlepšit

mejorar, perfeccionar

Zlepšíme to.
Lo mejoraremos.
lo meχoɾaɾemos
To mi zlepšilo náladu.
Eso me levantó el ánimo., Eso me animó.
eso me leβanto el animoˌ eso me animo
Zlepšil rekord o 5 sekund.
Mejoró el récord en 5 segundos.
meχoɾo el rekoɾð en θinko seɣundos
Chtělo by to trošku zlepšit výslovnost.
Estaría bien mejorar la pronunciación.
estaɾia bjen meχoɾaɾ la pɾonunθjaθjon
Pořád je co zlepšovat.
Siempre hay algo que mejorar.
sjempɾe aj alɣo ke meχoɾaɾ