pozdravit, pozdravovat

saludar, (uvítat) dar la bienvenida

Jdi je/se s nimi pozdravit.
Ve a saludarlos.
be a saluðaɾlos
Pozdravili jsme se, ale...
Nos saludamos pero...
nos saluðamos peɾo
Ani mě nepozdravil.
Ni me saludó.
ni me saluðo
Vstoupila, aniž by pozdravila.
Entró sin saludar.
entɾo sin saluðaɾ
Pozdravuj ode mě...
Dale recuerdos de mi parte a...
dale rekweɾðos de mi paɾte a