změna

cambio m, (pozměnění) modificación f

Pro změnu bychom mohli...
Para variar podríamos...
paɾa baɾjaɾ poðɾiamos
Udělal jsem pár změn v/na...
He hecho algunos cambios en...
e etʃo alɣunos kambjos en
Došlo k jistým změnám.
Se han producido ciertos cambios.
se an pɾoðuθiðo θjeɾtos kambjos
Je to změna k lepšímu/horšímu.
Es un cambio para mejor/peor.
es un kambjo paɾa meχoɾ/peoɾ
Potřebuješ změnu (prostředí).
Necesitas cambiar de aires.
neθesitas kambjaɾ de ajɾes
změna počasí
cambio de tiempo
kambjo de tjempo