vy

vosotros, (vykání sg.) usted, (vykání pl.) ustedes

Vy to nevíte?
¿Vosotros no lo sabéis?
bosotɾos no lo saβejs?
Pošleme vám to.
Se lo enviaremos.
se lo embjaɾemos
Vám to neřekne.
A usted no se lo dirá.
a usteð no se lo diɾa
Můžu jít s vámi?
¿Puedo ir con vosotros?
pweðo iɾ kon bosotɾos?
Přidám se k vám později.
Me uno a vosotros más tarde.
me uno a bosotɾos mas taɾðe
Můžu se svézt s vámi?
¿Me lleváis?
me ʎeβajs?
To jste vy?
¿Es usted?
es usteð?
Jaké je u vás teď počasí?
¿Qué tiempo hace allí?
ke tjempo aθe aʎi?
Bylo to u vás (doma)?
¿Fue en vuestra casa?
fwe en bwestɾa kasa?
To je od vás moc hezké.
Es muy amable de su parte/usted.
es muj amaβle de su paɾte/usteð
Vám taky. (přání ap.)
Igualmente.
iɣwalmente