se, si

1(osoba je původce i objekt děje) se (me, te, nos, os)

Řízl jsem se do prstu.
Me corté en el dedo.
me koɾte en el deðo
Jak se máš?
¿Qué tal?, ¿Cómo estás?
ke tal?ˌ komo estas?
Dobře se bavte.
Que os divirtáis.
ke os diβiɾtajs
Zabil se. (při nehodě)
Se mató.
se mato
Zabil se. (spáchal sebevraždu)
Se mató., Se suicidó.
se matoˌ se swiθiðo
Věří si.
Confía en sí.
konfia en si
Zlomil si palec.
Se rompió/fracturó el pulgar.
se rompjo/fɾaktuɾo el pulɣaɾ
Co si myslíš?
¿Tú qué crees?
tu ke kɾees?
Koupil jsem si kolo.
Me compré una bici.
me kompɾe una biθi

2(vzájemnost) se

Pomáháme si.
Nos ayudamos el uno al otro.
nos ajuðamos el uno al otɾo
Mají se rádi.
Se quieren.
se kjeɾen
Dokonale se doplňují.
Se complementan perfectamente.
se komplementan peɾfektamente
Pořád se hádají.
Discuten/Se pelean todo el tiempo., No dejan de discutir.
diskuten/se pelean toðo el tjempoˌ no deχan de diskutiɾ

3(trpný stav) se

Neví se...
No se sabe...
no se saβe
Říká se, že...
Dicen que..., Se dice que..., Hay rumores que...
diθen keˌ se diθe keˌ aj rumoɾes ke
Barva se vyrábí ze semen...
El tinte se obtiene de las semillas de...
el tinte se oβtjene de las semiʎas de
Mělo by se to udělat hned.
Debería hacerse enseguida.
deβeɾia aθeɾse enseɣiða
To se nedělá.
Eso no se hace.
eso no se aθe