smrdět

oler (mal), heder, apestar

Co to tady smrdí?
¿A qué huele aquí?, ¿Qué es ese olor?
a ke wele aki?ˌ ke es ese oloɾ?
Smrdí to po česneku.
Huele a ajo.
wele a aχo
Smrdí mu z pusy.
Tiene mal aliento., Le huele la boca.
tjene mal aljentoˌ le wele la boka
Smrdí ti nohy.
Te huelen/apestan los pies.
te welen/apestan los pjes
To smrdí průšvihem.
Huele a problemas.
wele a pɾoβlemas