5.6Zájmena vztažná

V angličtině se užívají tato vztažná zájmena:
who který, jenž whose jehož, jejíž
which který, která whom jemuž, jíž
that který, jenž of whom z nichž, o němž/níž