7.11.6Čas předbudoucí

Užívá se pro popisování dějů, které budou dokončené nebo se stanou před určitým okamžikem v budoucnu.