6.7Datum

Datum lze v angličtině číst a psát více způsoby. Lze uvést nejdříve jméno měsíce a poté číslo dne s tím, že před číslem se vysloví určitý člen.Tento způsob se užívá v americké, ale stále více i v britské angličtině. V americké angličtině je zvykem nevyslovovat určitý člen u čísla dne v měsíci. Např.April 5 - April the fifth; v americké angličtině April fifthDruhý způsob je britský. Uvede se nejdříve pořadové číslo dne v měsíci s určitým členem, poté předložka of a nakonec název měsíce. Např.:6 September 2009 - the sixth of September two thousand (and) nineU letopočtů se obvykle čte zvlášť první a druhé dvojčíslí (jako 2 dvouciferná čísla). Např.:1996 - nineteen ninety six1620 - sixteen twenty1066 - ten sixty six1500 - fifteen hundredNěkde lze užít i více možností (hl. tam kde je 3. cifra nula a dále po roce 2000). Např.:1206 - twelve o əʊ six (twelve hundred and six)1905 - nineteen o əʊ five (nineteen hundred and one)2005 - twenty o əʊ five (two thousand and five)2012 - twenty twelve (two thousand and twelve)Pokud chceme v angličtině specifikovat konkrétní desetiletí daného století, je třeba k základní anglické číslovce pro příslušné desítky přidat koncovku množného čísla -ies tj. twenties, thirties, forties, fifties, sixties, seventies, eighties, nineties. Např.:in the nineteen-ninetiesv devadesátých letech 20. stoletíin the early seventieszačátkem sedmdesátých letin the late eighteen-eightieskoncem osmdesátých let 19. stoletíPokud chceme vyjádřit desetiletí číslem, stojí za příslušnou desítkou v angličtině koncovka množného čísla - ...s. Např.: 1990s, 1870s, in the 80s ap.