7.10.11Tvoření času předminulého

Tvoří se pomocí slovesa have ve tvaru had za podmětem a minulého příčestí anglického slovesa - Past participle.She had had enough time before...Měla dost času, než...He entered shortly after we had hidden it.Vstoupil krátce poté, co jsme to schovali.It was a job that I had longed for.Byla to práce, po které jsem toužil. předtímTvar pomocného had se často se zájmenem stahuje pomocí apostrofu na I'd, you'd, he'd, she'd, we'd, they'd atd. Např.I'd had time to ...Měla jsem čas na...Zápor se tvoří jednoduše opět pomocí not ve tvaru: had not ..., který se běžně stahuje na hadn't.He hadn't eaten for days.(Předtím) celé dny nejedl.