1Anglická abeceda

Spelling anglické abecedy
a h eɪtʃ o ɔʊ v viː
b biː i p piː w dʌbljuː
c siː j dʒeɪ q kjuː x ex
d diː k keɪ r ɑː y waɪ
e l el s es z zed
f ef m em t tiː
g dʒiː n en u juː