7.7.1Čas přítomný průběhový

Present continuous popisuje děj, který probíhá právě v daném okamžiku, kdy se o něm hovoří, a nemá dlouhodobé trvání, ani se dlouhodobě neopakuje. Např.:I'm just writing it.Právě to píšu.He's watching TV.Dívá se na televizi.What are you doing here?Co tady děláš?Typicky se vyskytuje ve větách s příslovci jako: (right) now, just, at the moment, today, this week, these days ap.Dále ho lze užít, pokud hovoříme o něčem, co je časově bezprostředně blízko, nebo co je jasně do budoucna plánováno, často s konkrétním časovým určením. Např.:I'm leaving tomorrow.Zítra odjíždím.Are you coming too?Přijdeš taky?What are you doing tonight?Co děláš dnes večer?