3.1.5Srovnávání přídavných jmen

Pro srovnávání přídavných jmen se užívá spojení (not) as... as.She is as pretty as a picture.Je pěkná jako obrázek.He was as strong as a horse.Byl silný jako býk.He is not as clever as I expected.Není tak chytrý, jak jsem si myslel.It is not as easy as it looks.Není to tak snadné, jak to vypadá.