9.1Podmínka reálná v přítomnosti

Tvoří se v angličtině pomocí spojky if (ve větě vedlejší) ve vazbě s časem přítomným prostým či průběhovým - Present simple, Present continuous ve větě hlavní.If you know it, say it.Jestli to víš, řekni to.If he wants it, let him call.Jestli to chce, ať mi zavolá.If it is necessary, come right away.Pokud je to nutné, přijďte rovnou.