2.3Rod podstatných jmen

Angličtina rozlišuje u podstatných jmen stejně jako čeština tři gramatické rody (gender): mužský – masculine, ženský – feminine a střední – neuter.V angličtině ale v zásadě odpovídá rod mužský a ženský pouze lidským bytostem (někdy též zvířatům) v rozlišení podle pohlaví.Obecně platí: muž, chlapec (či samec) – he, žena, dívka (či samice) – she. Např.:He is a good man.Je to dobrý člověk.She is my sister.Je to moje sestra.Téměř všechny ostatní subjekty jsou rodu středníhoit. To platí i o dětech a zvířatech tam, kde není třeba odlišovat pohlaví. Např.:Where's the book? It's here.Kde je ta kniha? Je tady.Is this your child? Yes, it is!Je to vaše dítě? Ano, je.