8Vyjadřování podmínky

Podmiňovací způsob - by, bych, bys, bychom, byste se v angličtině v hlavní větě vyjadřuje nejčastěji pomocí tvarů would, should, could a might pojících se na významová slovesa.