9.2Podmínka reálná v minulosti

Tvoří se ve větě vedlejší pomocí spojky if ve vazbě s časem minulým prostým či průběhovým - Past simple, Past continuous.Ve větě hlavní je pak podmínka vyjádřena pomocí could či should, v minulosti should have, could have, které se často zkracují na should've a could've.If he was there, he could have asked.Jestli tam byl, mohl se zeptat.If she wasn't satisfied, she should have complained.Jestli nebyla spokojená, měla si stěžovat.If he was ill, he couldn't have come.Jestli byl nemocný, nemohl přijít.If there was a doctor, she should have asked.Jestli tam byl doktor, měla se zeptat.