7.11.9Tvoření předbudoucího času průběhového

Tvoří se pomocí dané osoby či podmětu a tvaru will have been spolu s průběhovou formou významového slovesa -ing.The project will have been running for a year in June.V červnu to bude rok, co ten projekt běží.Next month I will have been working here for 19 years.Příští měsíc to bude 19 let, co tady pracuji.