6.1Základní číslovky

0 zero 10 ten 20 twenty
1 one 11 eleven 30 thirty
2 two 12 twelve 40 forty
3 three 13 thirteen 50 fifty
4 four 14 fourteen 60 sixty
5 five 15 fifteen 70 seventy
6 six 16 sixteen 80 eighty
7 seven 17 seventeen 90 ninety
8 eight 18 eighteen 100 hundred
9 nine 19 nineteen 1000 thousand
millionmilionbillionmiliarda, BrE zast. bilionmilliardBrE zast. miliardaPři sestavování základních číslovek se postupuje jako v češtině. Rozdíl je jen v tom, že mezi stovky a desítky se dává spojka and.Stovky, tisíce, miliony, tucty atd. se při uvádění konkrétního počtu nepřevádějí do množného čísla.one hundred and fifty sixsto padesát šestthree hundred and twelvetři sta dvanáctfive thousand nine hundred and eightypět tisíc devět set osmdesáttwenty five milliondvacet pět milionůone million four hundred and twenty five thousandmilion čtyři sta dvacet pět tisícDesítky, tucty, stovky, tisíce, miliony atd. lze v angličtině užít i v množném čísle, avšak pouze pokud se neuvádí spolu s číslovkou.There were hundreds of people.Byly tam stovky lidí.Tens of thousands demonstrated...Desítky tisíc lidí demonstrovaly...Desetinná čárka (v angličtině tečka) - decimal point se většinou čte jako point. Nula jako zero nebo o tedy ɔʊ.10.56 - ten point fifty six1.02 - one point o two0.0043 - zero point zero zero forty three