12Předložky

Patří v angličtině k jedné z problematických kategorií, neboť užití konkrétních předložek v konkrétních případech v porovnání s češtinou není zdaleka shodné.
about beneath in (front of) since
above beside inside through
across besides into throughout
after between like till
against beyond near to
along but of towards
amid(st) by off under(neath)
among despite on until
around down out of up
at during outside upon
before except over with
behind for past within
below from round without
Pozor na rozdíly v užití některých předložek. Např. mezi below znamenající úrovní níže a under přímo pod nebo between mezi dvěma a among mezi - ve skupině ap.V angličtině mají velký význam předložková spojení jako:according topodle čehoapart fromkromě, s výjimkou čehoas forpokud jde o co, ohledně čehobecause ofkvůli čemu, pro cobut forkromě, nebýt čehoby means ofprostřednictvím, pomocí čehodue tokvůli, díky čemuin accordance withve shodě s čím, podle čehoin addition to(ještě) navíc k čemu, kromě čehoin agreement withtéhož názoru jakoin case ofv případě čehoin consequence ofnásledkem, v důsledku čehoin favour ofve prospěch čehoin front ofpřed čímin spite ofi přes co, navzdory čemuinstead ofmísto čehoin the event ofv případě, že, kdybynext tovedle, u čehoTato slovesa se vyznačují mimo jiné tím, že jejich význam nelze často běžně odvodit z pouhého spojení významu daného slovesa a dané předložky, a tento význam se často velice liší od základního významu slovesa. Např. get along with nebo get on with - „vycházet“ s někým nějak, put up with - „smířit se s“ něčím, „snést“ něco, come on - začít, naskočit, spustit se, set in - nastat, ap.Frázová slovesa tvoří samostatnou rozsáhlou složku angličtiny a je třeba se jim věnovat za pomoci slovníku atd.