11.1Příslovce odvozená

V angličtině se tvoří pomocí přípony -ly přidávané za přídavná jména, výjimečně za podstatná jména.*Někdy je třeba měnit pravopis kvůli zachování výslovnosti:*Koncové -y u víceslabičných přídavných jmen se mění na -i.*Končí-li přídavné jméno na -l, dochází ke zdvojení na -lly.*Končí-li přídavné jméno na -ll, zůstává zdvojené -lly.
usual usually prompt promptly
personal personally direct directly
full fully frank frankly
quick quickly slow slowly
Příslovce způsobu lze také utvořit opisem pomocí slovního spojení tak, že užijeme slova manner či way za příslušným přídavným jménem.in a professional mannerprofesionálněin a negligent mannernedbalein a friendly mannerpřátelskyin a grown-up mannerdospěle mluvil ap.in a funny waylegračněin a nosy wayzvědavěin a peculiar waypodivně, zvláštněOpisy k vyjádření příslovcí mohou být také výjimečně tvořeny pomocí podstatných jmen.with easesnadnowith difficultytěžko, stěžíV jistých případech mohou být příslovce tvořena pomocí předpony a-.aboardna paluběafloatna hladiněashorena břeh(u)acrossnapříč, přes