7.10.8Čas předpřítomný průběhový

Užívá se v případech, kdy děj trval od minulosti doposud a bude asi ještě nějakou dobu pokračovat. Překládá se převážně časem přítomným s časovým údajem.It has been raining since morning.Prší už od rána.I have been waiting here since three.Čekám tady už od tří hodin.Dále se užívá pro vyjádření děje, který trval delší dobu v minulosti a nějak svými důsledky souvisí s přítomností. Překládá se časem minulým.I have been working the whole night.Pracoval jsem celou noc.She's been crying the whole afternoon.Proplakala celé odpoledne.He has been telling me about it.Říkal mi o tom.Lze jej také užít při vyjadřování podezření či znepokojení ap. nad něčím, co se stalo a má následky v současnosti. Překládá se časem minulým.Who has been lying in my bed?Kdo mi ležel v posteli?Have you been wearing my shirt?Tys nosil moji košili?