6.6Udávání času

Čas v hodinách lze v angličtině určovat pomocí částí hodiny nebo počtu minut.Užívané části hodiny jsou pouze quarter ˈkwɔːtə - čtvrt a half hɑːf - půl. Jinak se uvádí konkrétní počet minut. Části hodiny a minuty se obvykle nekombinují.Čas do půl po celé se uvádí pomocí úseku nebo počtu minut a předložky past - po celé předcházející hodině.Na otázku: What time is it? - „Kolik je hodin?“ lze tedy odpovědět například:It's (a) quarter past ten.Je čtvrt na jedenáct. (čtvrt po desáté)It's half past nine.Je půl desáté. (půl po deváté)It's twenty past eight.Je za deset minut půl deváté. (20 po osmé)It's five past six.Je šest a pět minut. (5 po šesté)Čas od půl do celé se vyjadřuje jako úsek (zde jen quarter či počet minut) před celou následující hodinou pomocí předložky to - zbývající do celé. Např.:It's (a) quarter to ten.Je tři čtvrtě na deset. (čtvrt do desáté)It's twenty-five to seven.Je půl sedmé a pět minut. (25 do sedmé)It's ten to nine.Je za deset devět. (10 do deváté)Celé hodiny se uvádějí jen číslovkou a slovem o'clock nemusí být uvedeno vždy.It's ten o'clock.Je deset hodin.Počet celých hodin se uvádí obvykle pouze do dvanáctky. Dopoledne se odlišuje zkratkou a.m. a odpoledne zkratkou p.m. za časovým údajem. Např.:It's five p.m.Je pět odpoledne., Je sedmnáct hodin.It's eleven a.m.Je jedenáct dopoledne.V odpovědi na otázku What time ...? - „V kolik hodin...?“ se užije předložka at.What time will you come? – I'll come at six.V kolik přijdeš? – Přijdu v šest.