6.4Vyjádření násobnosti

Nejčastěji se násobnost vyjadřuje v angličtině pomocí slovíčka times (-krát). Např.:ten times, five timesdesetkrát, pětkrátmany timesmnohokráta few timespárkrátseveral timesněkolikráthow many times ...?kolikrát...?Výjimku tvoří:once wʌns, twice twaɪsjednou, dvakrátPro vyjádření opakování v určitém časovém úseku je třeba použít i neurčitý člen a, an před názvem období. Při uvádění více jednotek se užije předložka in.three times a weektřikrát týdnětwice a daydvakrát denněonce an hourjednou za hodinu