7.4Nepravidelná slovesa

Jsou základem tvoření časů v angličtině a patří také mezi nejfrekventovanější anglická slovesa vůbec.Nepravidelnosti se mohou projevovat ve tvarech času minulého - Past Tense (PT) a ve tvarech minulého příčestí trpného - Past participle (PP).Viz přehled Nepravidelná slovesa.