7.10.5Tvoření minulého času průběhového

Tvoří se pomocí minulého tvaru slovesa be pro danou osobu (was nebo were) a významového slovesa ve tvaru průběhovém - s koncovkou -ing.He was staring at me.Zíral na mě.We were expecting you.Očekávali jsme vás.Otázka se utvoří jednoduše obrácením slovosledu slovesa be a podmětu.Were you expecting him?Očekával jsi ho?What was she saying?Co povídala?What were they waiting for?Na co čekali?Was he thinking about it?Přemýšlel nad tím?Pozor! V otázce na podmět se slovosled nemění.Who was looking after her?Kdo se o ni staral?Zápor vznikne popřením pomocí not za tvarem slovesa be.Tvar was not a were not se často zkracuje a spojuje s příslušným tvarem slovesa be na wasn't a weren'tI wasn't expecting it.Nečekal jsem to.They weren't looking.Nedívali se.She wasn't working.Nepracovala.Lze také kombinovat zápor s otázkou. Výskyt je však relativně vzácný.Wasn't he expecting it?On to nečekal?, Cožpak to nečekal?