9.4Podmínka nereálná v minulosti

Vyjadřuje, co se bývalo mohlo stát v minulosti, kdyby byla splněna nějaká podmínka.Tvoří se pomocí spojky if spolu s časem předminulým ve větě vedlejší.Ve větě hlavní je pak podmínková forma would have či could have pro čas minulý spolu s příčestím minulým významového slovesa - PP.If I had known it, I would have helped you.Kdybych to býval věděl, byl bych ti pomohl.If she had called, we would have known it in time.Kdyby byla zavolala, byli bychom to věděli včas.If they hadn't been so slow, they would have succeeded.Kdyby nebyli bývali tak pomalí, byli by uspěli.If he had studied harder, he could have got a degree.Kdyby byl býval víc studoval, mohl získat titul.