4.3Žádný člen

Není-li před podstatným jménem žádný člen - nulový člen, znamená to, že zde člen buď nemá smysl, např. u názvů měsíců, jídel, svátků ap., nebo může být ve specifických případech člen vynechán tam, kde by byl normálně užit.How on earth...?; He got into trouble.; We are at war.Dále se typicky člen neužívá, hovoříme-li obecně o hmotách, látkách, surovinách, abstraktních pojmech, emocích ap. - tedy o dříve nespecifikovaných nepočitatelných podstatných jménech.Basketball is very popular here.Add sugar, milk, butter and water.What beautiful weather!Viz též kap. Člen určitý a Člen neurčitý.