7.10.12Čas předminulý průběhový

Užívá se pro vyjádření děje, který trval po určitou dobu až do nějakého bodu v minulosti.Before I noticed it, he had been reading my notes.Než jsem si toho všiml, četl si moje poznámky.She had been living here before she moved to your house.Bydlela tady, než se přestěhovala k vám.He said people had been asking ...Říkal, že se lidé vyptávali... souslednost