5.5Zájmena tázací

Jsou v angličtině tato:whokdowhatco, jaký, kterýwhichkterýwhosečíwhomkomu často se nahrazuje tvarem „who“, nestojí-li za předložkou