5.1.2Objektový pád zájmen

Tato zájmena stojí jinde než bezprostředně před slovesem. Často se nachází zcela na konci věty.Pozor na použití!It is me.To jsem já.Is it you?Jsi to ty?It must be him.To musí být on.It is not them.To nejsou oni.I will never be like him.Nikdy nebudu jako on.