2.4Přivlastňování

Přivlastňování se v angličtině tvoří v zásadě dvěma způsoby - pomocí předložky of nebo přivlastňovacím pádem.