7.5Gerundium a přítomné příčestí

Koncovka -ing u slovesa může mít v angličtině mnoho funkcí a je velmi užívaná. Nejčastěji má funkci gerundia a příčestí přítomného.Tato koncovka může sloužit k tvoření podstatných a přídavných jmen a průběhových forem ze sloves.
hold držet holding držení, držící
paint malovat painting malování, malovací
close zavřít closing zavírání, zavírací
walk jít walking chození, chodící
fill plnit filling plnění, plnicí
Koncovka -ing se připojuje za infinitiv příslušného slovesa.Pokud sloveso v infinitivu končí na souhlásku + -e, potom takové e před přidáním -ing zmizí. Např.:hope - hoping, breathe - breathing, smile - smiling, love - loving, ALE dye - dyeing !Pozor ale na slovesa: die, tie, lie kde se v příčestí navíc mění měkké i na tvrdé y. Tedy: dying, tying, lying.GerundiumUžívá se jej při tvorbě přechodníků a trpných rodů (pasiva), které se v češtině většinou překládají pomocí vedlejších vět.Tvary gerundia lze shrnout takto:
Činné - Active Trpné - Passive
Přítomné -ing being + PP
Minulé having + PP having been + PP
kde PP je Past participle - minulé příčestí trpné u nepravidelných sloves třetí tvarGerundium působí ve formě slovesné a jmenné.Asking him about it...Když jsem se jej na to ptal...Knowing that you like it...Jelikož vím(e), že to máš rád...Being asked for it...Když o to byl žádán...I hate getting up early.Nesnáším brzké vstávání.Having asked her about it...Poté, co se jí na to zeptal...Having been asked for it...Poté, co o to byl požádán...Koncovkou -ing lze také tímto způsobem utvářet zpodstatnělá slovesa.
write psát writing psaní
ask ptát se asking ptaní se
questiondotazovat se questioningdotazování se
fill plnit filling plnění
drive řídit driving řízení
dress oblékat dressing oblékání
build stavět building stavění