7.1Slovesa pomocná

Užívají se k tvoření jednotlivých anglických gramatických časů.Jsou to: to be, to do, to have, will, shall.