7.11.7Tvoření předbudoucího času

Tvoří se pomocí will have za podmětem a tvaru minulého příčestí - Past participle významového slovesa - PP.V tomto čase se typicky vyskytují určení času jako by then, by that time, in... ap.By the end of next week I will have done it.Koncem příštího týdne to budu mít uděláno.By the time we get there he will have hidden it.Až se tam dostaneme, už to bude mít schované.