3.1Stupňování přídavných jmen

Stupňování se v angličtině provádí buď pomocí přípon -er a -est, nebo spojeními se slovíčky more (více) a most (nejvíce).