5.1.1Nominativní pád zájmen

Tato zájmena stojí v oznamovací větě hned před slovesem.I amjá jsemyou arety jsihe ison jewe aremy jsmeyou arevy jstethey areoni jsou