7.10.1Čas minulý prostý

Užívá se pro vyjádření děje, který se odehrál v minulosti, je ukončený a nemá žádný přímý následek v přítomnosti.Doba děje je tedy jasně vymezena v minulosti. Často se objevují přímo konkrétní označení času či příslovce vztahující se k minulosti. Může také vyjadřovat vlastnost předmětu v minulosti.I looked at her.Podíval jsem se na ni.We spent the night there.Strávili jsme tam noc.He asked me for it.Požádal mě o to.I got up early this morning.Dnes ráno jsem brzy vstal.Minulý čas se také objevuje ve vedlejší větě v souvětích s nereálnou podmínkou v přítomnosti.If I knew it, I would help you.Kdybych to věděl, pomohl bych ti.If they had it, they would show it to you.Kdyby to měli, ukázali by ti to.