9.3Podmínka nereálná v přítomnosti

Second conditional vyjadřuje, co by se mohlo stát, kdyby byla splněna nějaká podmínka (, která však splněna není).V angličtině se tvoří pomocí spojky if spolu s tvarem past simple (čas minulým prostý) slovesa ve větě vedlejší.Ve větě hlavní se užije podmínková forma s would v čase přítomném spolu se slovesem významovým v infinitivu.Při použití slovesa be se však po if většinou užívá tvaru were u všech osob. Hovorově však můžete slyšet běžně ve všech případech i was.If I knew it, I would tell you.Kdybych to věděl, řekl bych ti to.If I were younger, I would go too.Kdybych byl mladší, jel bych taky.If you called him, we would know it.Kdybys mu zavolal, věděli bychom to.What would you do if you were me?Co byste dělal, kdybyste byl na mém místě?