5Zájmena

Zastupují ve větě konkrétní subjekt či osobu. Dělí se na osobní, přivlastňovací, ukazovací, zvratná, zdůrazňující, tázací, vztažná a neurčitá.U osobních zájmen je třeba odlišit nominativní (první) a objektový (předmětový) pád. Chovají se jinak ve větě a mají i odlišné tvary zájmen!