6.2Početní úkony

Sčítání - AdditionNejčastěji se vyjadřuje pomocí slovíčka plus nebo and.Rovná se lze vyjádřit pomocí equals nebo makesTwo plus eight makes ten.Dvě plus osm je deset.Four and five makes nine.Čtyři a pět je devět.Odečítání - SubtractionNejčastěji se vyjadřuje pomocí slovíčka minus nebo from.Rovná se pak pomocí equals nebo leaves.Eleven minus five equals six.Jedenáct minus pět se rovná šest.Nine from ten leaves one.Deset bez devíti je jedna.Násobení - MultiplicationVyjadřuje se pomocí slovíčka times nebo obratu multiplied by násobenoFive times six is thirty.Pět krát šest je třicet.Three multiplied by seven is twenty one.Tři krát sedm je dvacet jedna.Dělení - DivisionLze vyjádřit pomocí obratu divided by nebo go into vejít se do.Twelve divided by three is four.Dvanáct děleno třemi jsou čtyři.How many times does two go into ten?Kolik je deset děleno dvěma?