7Slovesa

Slovesa v angličtině mohou mít v porovnání s češtinou relativně málo tvarů. Nedochází k časování a kromě rozkazů a zvolání je vždy třeba užít spolu se slovesem osobu či konkrétní podmět.Sloveso v infinitivu má před sebou v angličtině vždy to. Výjimku tvoří způsobová slovesa can, may, must a slovesa.To před infinitivem se také nevyskytuje, pokud sloveso následuje po tvarech will, shall, should, would, po záporech don't, didn't a po slovese let.U slovesných tvarů se lze setkat pouze s koncovkami -ed (minulý čas, trpný rod), -s nebo -es (přítomný čas prostý) a -ing (příčestí a gerundium). Tvoří však velké množství obratů ve spojení se slovesy pomocnými a ve složeninách.