7.6Slovesné časy - přehled

Anglická gramatika zná oproti češtině relativně velký počet časů, které však logicky vycházejí ze tří základních slovesných časů. (minulý, přítomný, budoucí).
Gramtický čas Tense
Přítomnost přítomný prostý Present simple
(Present) přítomný průběhový Present continuous
Minulost minulý prostý Past simple
(Past) minulý průběhový Past continuous
předpřítomný Present perfect
předpřítomný průběhový Present perfect continuous
předmimulý Past perfect
předminulý průběhový Past perfect continuous
Budoucnost budoucí prostý Future simple
(Future) budoucí průběhový Future continuous
předbudoucí Future perfect
předbudoucí průběhový Future perfect continuous
Někdy se za budoucí čas považuje i tzv. „blízká budoucnost“ - tvar be going to ...