7.10.9Tvoření času předpřítomného průběhového

Tvoří se pomocí tvaru slovesa have pro danou osobu a tvarem been spolu se slovesem významovým v průběhovém tvaru -ing.She has been sleeping since Monday.Spí už od pondělka.We have been trying to improve it.Pokoušíme se to zlepšit. již po nějakou dobuThey have been speaking about it for months.Už o tom mluví celé měsíce.Otázka se utvoří pouhou záměnou pořadí podmětu a tvaru slovesa have.How long have you been waiting here?Jak dlouho už tady čekáš?Has he been living here for a long time?Už tady žije dlouho?Zápor se utvoří pomocí not za tvarem slovesa have. Have not a has not se často stahují do haven't a hasn't.It hasn't been raining since last week.Nepršelo už od minulého týdne.