6.5Zlomky

Zlomky se čtou tak, že horní číslo zlomku čitatel - numerator se čte jako číslovka základní a spodní číslo zlomku jmenovatel - denominator jako číslovka řadová.Zlomky lze také číst jako dělení pomocí divided by nebo pomocí předložky over mezi základními číslovkami.one sixthjedna šestinathree ninthstři devítinyfive divided by sevenpět sedminfifteen over seventeenpatnáct sedmnáctinVýjimku tvoří:one halfjedna polovinaone thirdjedna třetinaone quarterjedna čtvrtina