7.11.3Čas budoucí průběhový

Užívá se při popisování dějů, které v budoucnu potrvají po určitou delší dobu nebo se budou poměrně pravidelně opakovat.Může také naznačovat záměr mluvčího či jistotu do budoucna.I will be waiting there.Budu tam čekat.You will be starting school soon.Brzy ti začne škola., Brzy začneš chodit do školy.They'll be cutting costs.Budou snižovat náklady.