7.11.8Předbudoucí čas průběhový

Vyskytuje se velmi zřídka a užívá se k vyjádření uplynutí konkrétní doby k určitému okamžiku v budoucnu.