5.4Zájmena ukazovací

V angličtině se užívají následující ukazovací zájmena podle toho, vyjadřujeme-li jednotné či množné číslo a ukazujeme-li na něco, co je blízko zde či daleko tam.
Jednotné číslo Množné číslo
Zde this - tento/tato/toto these - tito/tyto
Tam that - tamten/támhleten those - tamti/tamty
This is my book.Toto je moje knížka.Is that your house?Tamto je tvůj dům?These are his shoes.Toto jsou jeho boty.Those are my parents.Tamto jsou moji rodiče.